Thống kê Đường dẫn từ site jefaismonsite.fr theo các tháng của năm 2017
9
1973
1916
2578
3327
996
14
52
24
70
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 10959