Thống kê Đường dẫn từ site jefaismonsite.fr theo các tháng của năm 2022
26
12
1998
1953
2585
3348
1036
108
184
96
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 11346