Thống kê Đường dẫn từ site installment-loans.biz theo các tháng của năm 2017
622
2224
652
168
627
4
1054
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5351