Thống kê Đường dẫn từ site herbicidefreeuc.com theo các tháng của năm 2022
3866
2278
2310
3874
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 12328