Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2022
15724
27057
21260
15290
13436
11393
12502
12577
15998
19477
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 164714