Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2017
14436
25564
20023
14584
12959
11080
12295
12218
15628
19227
18217
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 176231