Thống kê Đường dẫn từ site google.com.vn theo các tháng của năm 2018
15439
26652
20829
15080
13209
11230
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 102439