Thống kê Đường dẫn từ site getery.xyz theo các tháng của năm 2022
649
776
794
847
813
725
791
1022
1072
611
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 8100