Thống kê Đường dẫn từ site fr.gravatar.com theo các tháng của năm 2022
317
12
560
1317
1542
1442
789
63
2
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6044