Thống kê Đường dẫn từ site fr.gravatar.com theo các tháng của năm 2023
359
12
560
1317
1542
1442
789
63
51
59
48
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6242