Thống kê Đường dẫn từ site feel-planet.com theo các tháng của năm 2023
707
657
182
3011
1029
1249
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6835