Thống kê Đường dẫn từ site expo2017-volunteer.org theo các tháng của năm 2022
3155
1269
1029
4424
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9877