Thống kê Đường dẫn từ site excalibur-jeux.com theo các tháng của năm 2023
3269
378
2747
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6394