Thống kê Đường dẫn từ site es.gravatar.com theo các tháng của năm 2022
558
589
1458
1646
1407
872
103
15
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 6648