Thống kê Đường dẫn từ site deenergieleveranciers.nl theo các tháng của năm 2023
5363
345
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5708