Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2022
1055
1526
1919
1258
923
620
738
670
784
885
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 10378