Thống kê Đường dẫn từ site clomid2.com theo các tháng của năm 2023
1134
1867
1981
920
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5902