Thống kê Đường dẫn từ site bigskycash.org theo các tháng của năm 2022
1302
1701
1524
2702
1367
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 8596