Thống kê Đường dẫn từ site amoxicillin500.com theo các tháng của năm 2023
1201
1577
2107
2086
1354
1483
804
466
380
385
689
769
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 13301