Thống kê Đường dẫn từ site allergiestop.info theo các tháng của năm 2017
10979
11067
1330
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 23376