Thống kê Đường dẫn từ site alcoholismsymptoms.info theo các tháng của năm 2017
1672
13723
1365
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 16760