Tôm Sú
Đăng ngày 30-04-2011 Lúc 02:12'- 11690 Lượt xem

Quý khách tự lựa chọn các sản phẩm từ hải sản ĐANG BƠI. Nhà hàng không sử dụng các sản phẩm đông lạnh và sử dụng các hoá chất để hãm các sản phẩm.